अमेरिका

कोलोराडोमा आज – अक्टोबर ९, २०१६

कोलोराडोमा आज – अक्टोबर ९, २०१६

coloradomaaaaj

 

ब्लड डोनेनेश

लङ्मन्ट हिमालयज लायन्स क्लब को आयोजनामा ब्लड डोनेनेशन हुँदै छ ।

समय: बिहान १०:०० देखी १२ :०० सम्म

स्थान: 3113 28th St, Boulder, CO 80301

कुनै कार्यक्रम छुट्यो कि ?

हामीलाई तल ईमेलमा कार्यक्रमको सुचना पठाइदिनु होला ।

कोलोराडोमा आज – [email protected]

अमेरिकामा आज – [email protected]

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.