पाटन सङग्रहालयको अवलोकन गर्दै विदेशी पर्यटकहरु

भर्खरै
पाटन सङग्रहालयको अवलोकन गर्दै विदेशी पर्यटकहरु । यस सङग्रहालयको अवलोकनका लागि सार्क मुलुकका पर्यटकलाई रु. २५० र अन्य मुलुकका पर्यटकलाई रु. ४०० शुल्क तोकिएको छ । तस्बिर: रासस
पाटन सङग्रहालयको अवलोकन गर्दै विदेशी पर्यटकहरु । यस सङग्रहालयको अवलोकनका लागि सार्क मुलुकका पर्यटकलाई रु. २५० र अन्य मुलुकका पर्यटकलाई रु. ४०० शुल्क तोकिएको छ । तस्बिर: रासस

Post Comment