एनआरएन विशेष

एनआरएन अमेरिका चुनाब २०१७: भिडियो – यसरी हुनेछ मतदान

हाम्रा पाठक बर्ग हरुको अनुरोध मा हामिले कसरी मतदान हुँदै – भिडियो बनाएका छौ । आशा छ – सबैलाई यस्ले केहि न केहि रुपमा मतदान को अनुभव दिने छ ।

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.